Συνεδριάζει στις 5 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 6η / 2016

ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την:  5 Μαΐου 2016 ημέρα:  Πέμπτη και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2016
1ο     Έγκριση ενεργειών σχετικά με την κατάργηση του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην  Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου    Δήμαρχος    80
2ο    Α) Γνωμοδότηση σχετικά με τη δημιουργία Τμήματος Ένταξης παιδιών με μαθησιακές ανάγκες, στο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Νέου Μοναστηρίου και Β) έκτακτη επιχορήγηση  της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπαίδευσης  Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού, με το ποσό των  2.000,00€ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Ε.    Πρόεδρος Δ.Σ.    81η
3ο     Επικαιροποίηση Παραρτήματος Ι του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών     Δήμαρχος    82η
4ο     Έγκριση διενέργειας  εκδήλωσης - διάθεση πίστωσης για το Μνημόσυνο των Νεομοναστηριωτών που εκτελέστηκαν από τους Ιταλούς στις 26 Μαΐου 1942     Πρόεδρος ΔΣ    83η
5ο     Έγκριση εγγραφής και  ετήσιας συνδρομής στο Περιοδικό Γεωργία - Κτηνοτροφία    Δήμαρχος    84η
6ο    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, κατόπιν της αριθμ. 21/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού     Δήμαρχος    85η
7ο    Β΄Κατανομή ποσού 22.056,86€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων      Πρόεδρος Δ.Σ.     86η
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης        
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment