Ενημέρωση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας για την ανάγκη επείγουσας διευθέτησης των οικονομικών της προβλημάτων

Λαμία, 6/4/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας για την ανάγκη επείγουσας διευθέτησης των οικονομικών προβλημάτων της

Είναι γνωστό ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας ορίστηκε με το ΦΕΚ με αριθμό 127 της 9ης Μαρτίου 2016. Η παράδοση και παραλαβή από την απερχόμενη διοίκηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 24η Μαρτίου 2016.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή:
1ο Δεν παραδόθηκε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο αρχείο με οποιοδήποτε λογιστικό, οικονομικό ή ταμειακό στοιχείο, που να αφορά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, αρχεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή, σωστή και με διαφάνεια εκτέλεση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υποβολή του Απολογισμού 2015 και του Προϋπολογισμού 2016 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2ο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με ομόφωνη απόφασή του, προσέφυγε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να γίνουν εκ μέρους της όλες οι νόμιμες ενέργειες.
3ο Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας είναι δεσμευμένοι από προμηθευτές και το Διοικητικό Συμβούλιο δε γνωρίζει το ακριβές ύψος των χρεών που έχουν συσσωρευτεί κατά τις παλαιότερες χρήσεις.
4ο Λόγω χρεών δεν είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
5ο Τα βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας δεν έχουν υπογραφεί από τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης.
6ο Δεν παραδόθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
Με επιστολή που αποστείλαμε στο εποπτεύων Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αφού ενημερώσαμε τη φυσική του ηγεσία για όλα τα προαναφερόμενα αξεπέραστα προβλήματα, ζητήσαμε να προχωρήσει άμεσα ο διοικητικός, οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Π.Ε.Λ. ώστε να διοργανώσουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την επετειακή 50η περίοδο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας καθώς και το SΕΑJETS Ράλλυ Ακρόπολις 2016.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Γεώργιος Λάμπρου
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment