Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Έδρα του Δήμου Δομοκού στις 28 Μαρτίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού στις 28 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 23 Φεβρουαρίου 2016           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ:2744           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    3η / 2016       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την:   28 Μαρτίου  2016 ημέρα:      Δευτέρα και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2016
1ο    Περί έγκρισης αιτήματος για φιλοξενία και περιήγηση στο Δομοκό της αγέλης του 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Λαμίας    Πρόεδρος ΔΣ    52η
2ο     Περί έγκρισης εκδήλωσης που αφορά στην παγκόσμια ημέρα του βιβλίου    Πρόεδρος ΔΣ    53η
3ο    Διόρθωση αρχέτυπης γραφής στο Δηλωτικό Σήμα Δομοκού σύμφωνα με το αριθμ 3128/21-3-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Τοπονυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης    Πρόεδρος ΔΣ    54η
4ο    Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957.    Γραφείο Προσωπικού    55η
5ο    Συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝΚΑ     Δήμαρχος    56η
6ο    Έγκριση διαδικασίας είσπραξης τελών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ ΑΕ    Οικονομική Υπηρεσία    57η
7ο    Έγκριση απόφασης Τ.Σ. Ξυνιάδας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου "Τουριστικό Περίπτερο" (ΣΧΕΤ. η αριθμ 1/11-3-2016 απόφαση της τοπική κοινότητας Ξυνιάδας)    Οικονομική Υπηρεσία    58η
8ο    Χαρακτηρισμός ΚΑΕ, Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2016 ως ¨Δεικτικών¨ για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.    Οικονομική Υπηρεσία    59η
9ο    Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ”    Τεχνική Υπηρεσία    60η
10ο    "
Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2015  ”
"    Τεχνική Υπηρεσία    61η
11ο    Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  ”    Τεχνική Υπηρεσία    62η
12ο    Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ”    Τεχνική Υπηρεσία    63η
13ο    Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ”    Τεχνική Υπηρεσία    64η
14ο    Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ”    Τεχνική Υπηρεσία    65η
15ο    Έγκριση οριστικής παραχώρησης οικοπεδου εντός οικισμού της τοπικής κοινότητας Πουρναρίου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής για την ανέγερση Πνευματικού Κέντρου    Οικονομική Υπηρεσία    66η
16ο    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από ανταποδοτικές υπηρεσίες.    Γραφείο Προσωπικού    67η
17ο    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.    Γραφείο Προσωπικού    68η
18ο     Ενημέρωση σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο προγραμμάτων.    Γραφείο Προσωπικού    69η
19ο    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετησίου Προγράμματος Δράσης και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού, έτους 2016 (ΣΧΕΤ: Η αριθμ 33/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού)    Δήμαρχος    70η
20ο    "Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ΤΣΔ) Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
"    Δήμαρχος    71η
           
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης           
           
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment