Τοποθέτηση Αντιπεριφερειάρχη Θύμιου Καραΐσκου, στη συνεδρίαση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την Φθιώτιδα

Τοποθέτηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθύμιου Καραΐσκου, στη συνεδρίαση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την Π.Ε. Φθιώτιδας

«Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι.

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο και το γνωρίζουν όλοι, ότι αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας, σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία.
Με την οικονομική κρίση να έχει πλήξει όλη την χώρα, κυρίως όμως νοικοκυριά  και επιχειρήσεις και να δοκιμάζει τόσο τη συνοχή, όσο και την αντοχή της κοινωνίας μας, η αποστολή μας, το καθήκον μας, αλλά και ο στόχος μας, που είναι η ανάπτυξη και η ευημερία του τόπου μας, καθίσταται ακόμα πιο δύσκολος.
Χρέος όμως όλων μας είναι να αναλώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, μέσα από αυτές τις αντίξοες συνθήκες, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.
Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάμε ότι μια περιφερειακή αρχή, όταν βρίσκεται ανά-μεσα σε δύο προγράμματα, ανάμεσα σε δύο ΕΣΠΑ, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει επιπλέον σοβαρά προβλήματα, διότι, καθώς κλείνει το ένα πρόγραμμα και μέχρι να αρ-χίσει το άλλο, υπάρχει ένα τεράστιο κενό.
Το 2015 λοιπόν που πέρασε, ήταν μια τέτοια χρονιά.
Τώρα που έχουμε μπροστά μας τον απολογισμό, δείχνει για μας στη Φθιώτιδα,  πως το 2015, ήταν μια χρονιά ανασυγκρότησης.
Μια χρονιά μέσα στην οποία προσδιορίσαμε με ρεαλισμό τις αντικειμενικές συν-θήκες που διαμορφώθηκαν και προετοιμαστήκαμε,  σε όλα τα επίπεδα.
Από την αρχή, έχουμε θέσει ένα στόχο. Να βοηθήσουμε στην παραγωγική α-νασυγκρότηση της περιοχής μας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Νιώθουμε στρατευμένοι σε αυτή την επιλογή και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε απ' αυτή.
Να σημειώσουμε ότι το χρηματοδοτικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Τα εθνικά προγράμματα έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές. Οι ανάγκες όμως της πραγ-ματικής οικονομίας είναι συνεχώς μεγαλύτερες.  Αυτά τα γνωρίζουμε.
 Όμως έχουμε αποφασίσει να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, με την αποτελεσμα-τικότητα.
Θέλουμε κάθε ευρώ που διαθέτουμε, να παράγει μετρίσιμο αποτέλεσμα.
Ξέρουμε ότι πολλά λείπουν, πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά ωστόσο κεντρικές μας επιλογές είναι να βοηθήσουμε, όπως είπαμε, στην παραγωγική ανασυγκρότη-ση  της περιοχής.
Επιλέξαμε κατά προτεραιότητα, τομείς που θα παράγουν εισόδημα.
Αυτό το εγχείρημα,  το προσεγγίζουμε με ρεαλισμό.
Ξέρουμε ότι είμαστε σε μια περιοχή, με συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πρωτο-γενή τομέα. Είμαστε μια περιοχή, όπου είναι το σταυροδρόμι των οδικών αξόνων. Εί-μαστε σε μια περιοχή, που είναι κομβικό σημείο στην ιστορία και τον πολιτισμό.
Ξέρουμε ότι ο ιαματικός πλούτος που δεν μας ανήκει, δεν μας έχει παραχωρη-θεί, είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά μας, για να πάρει μπροστά η πραγματική οικονομία.
Δεν μας αρέσει να λέμε μεγάλα λόγια.
Τα σχέδια μας, όπως εξελίχθηκαν το έτος  2015, είχαν σαν κεντρική στόχευση, κατ’ αρχήν, την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα.  
Έτσι, δρομολογήσαμε τις διαδικασίες για να  διεκδικήσουμε την άρδευση σε πε-ρισσότερα από 70.000 στρέμματα στην περιοχή Δομοκού από το φράγμα Σμοκόβου. Ήδη έχουμε την μελέτη για να αρδεύσουμε περίπου τα 30.000 στρέμματα.
Επίσης, ξεκινήσαμε την ωρίμανση μελετών, που είναι η βάση για την κατασκευή ταμιευτήρων και δικτύων άρδευσης σε 40.000 στρέμματα στον κάμπο της Ροδίτσας και της Ανθήλης.
Δεν είναι ουτοπία. Αυτά για μας είναι μια πρόκληση. Εκεί θα μετρήσουμε τις δυ-νάμεις μας, γιατί έχουμε χρέος απέναντι στην πραγματική οικονομία, απέναντι στους αγρότες μας.
 Ενεργοποιήσαμε  ξεχασμένους αναδασμούς και λησμονημένα παράλληλα έργα αναδασμών και προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε εγγειοβελτιωτικά έργα, που για διά-φορους λόγους είχαν κολλήσει. Αναφέρω μεταξύ των άλλων, τις προσπάθειες να ξεκι-νήσει το έργο της Ανατολικής Βίστριζας, ένα έργο, εξόχως σημαντικό. 
Υπάρχουν και άλλα, τα οποία πιθανόν να θέλουν νομοθετικές ρυθμίσεις ή ακό-μα να τροποποιηθούν τα αρχικά σχέδια, γιατί ανέκυψαν προβλήματα.
Και εκεί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
Θεωρούμε ότι ο αγροτικός τομέας πρέπει να αποτελεί τη ναυαρχίδα των επιλο-γών μας και δεν το λέμε σε μια περίοδο που υπάρχει κρίση. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι έτσι, μπορούμε να βοηθήσουμε, στην πραγματική οικονομία.
Μέσα στο 2015 βάλαμε σε τάξη και ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο μέρος της προε-τοιμασίας, για αυτές τις μελέτες. Εκτιμούμε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, θα έχουμε πλήρη ωριμότητα, σε όλα τα επίπεδα.
Για τις Υποδομές:
Από την αρχή, θεωρήσαμε ότι τα μεγάλα έργα, είτε σιδηροδρομικά, είτε οδικά, δηλαδή η σιδηροδρομική γραμμή και ο Ε65 είναι δύο έργα, τα οποία δεν θα αναδείξουν μόνο την κομβική θέση της Φθιώτιδας, στο δίκτυο των αξόνων, αλλά θεωρούμε, πως η ενεργοποίηση τους, θα μειώσει την ανεργία και θα αυξήσει το εισόδημα στην περιοχή.
Για τη σιδηροδρομική γραμμή οι εξελίξεις μας επιβεβαιώνουν, καθώς δειλά-δειλά, αρχίζουν οι εργολαβίες.
Για τον Ε65 και ιδιαίτερα το τμήμα από Λαμία μέχρι Δομοκό, υπάρχουν καθυ-στερήσεις,  οι οποίες έχουν επισημανθεί, στο αρμόδιο υπουργείο.
Νομίζω ότι δε χρειάζεται να πω περισσότερα για τις προσπάθειες, τις οποίες καταβάλλει ο Περιφερειάρχης  για το δρόμο Λαμία-Καρπενήσι και για το δρόμο Λαμία-Άμφισσα.
Δεν θα ήθελα περαιτέρω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν και υλοποιούνται, όπως ο κόμβος της Ξηριώτισ-σας  που ήδη η εργολαβία ξεκίνησε, άλλωστε αυτές και καταγραμμένες είναι και ο κα-θένας τις γνωρίζει.

Ενεργοποιήσαμε έργα οδοποιίας τα οποία είχαν σταματήσει για διάφορους λό-γους και επιλύσαμε τα προβλήματα που είχαν. Αναφέρω ενδεικτικά τους δρόμους Μαρ-τίνο-Λάρυμνα, Αταλάντη Ορια Νομού Βοιωτίας, παράκαμψη Μαλεσίνας κ.α.
Μέσα στο 2015 προσπαθήσαμε και καταφέραμε σε ικανοποιητικό βαθμό να ε-πουλώσουμε τα τραύματα από τις πλημμύρες και τις ζημιές, χωρίς να μας έρθει ούτε ένα €.
Ωστόσο, στο τέλος του 2015, για τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μετά από πολύ κόπο και διαβουλεύσεις του Περιφερειάρχη, εντάχθηκαν στη ΣΑΕ έργα ύψους περίπου 8,00 εκατομμυρίων €.
 Ήδη πυρετωδώς προχωρούμε τις μελέτες και από τον επόμενο μήνα αρχίζουν οι δημοπρατήσεις  των έργων. Θέλουμε να προλάβουμε να αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές και να θωρακίσουμε το νομό μας έναντι των πλημμυρών.
Προσπαθήσαμε εκ των ενόντων να αντιμετωπίσουμε δυσεπίλυτα προβλήματα, άμεσα και επείγοντα. Το να πηγαίνει ένας κάτοικος στο σπίτι του και στο χωριό του εί-ναι υποχρέωσή μας, ανεξάρτητα από την χρηματοδότηση, από τον φορέα χρηματοδό-τησης, από την ανυπαρξία πιστώσεων.
Βεβαίως μικρότερα έργα και σωστικές παρεμβάσεις, έγιναν γίνονται και θα γίνο-νται. Εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι την περίοδο που διανύουμε  με τις τερά-στιες περικοπές, χρόνια τώρα, στους επενδυτικούς πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αυτονόητο πως οι δυσκολίες είναι μεγάλες.
Η συντήρηση του οδικού δικτύου είναι για εμάς, παρέμβαση με καθοριστική ση-μασία. Το γεγονός ότι η Φθιώτιδα διαθέτει  εκατοντάδες χιλιομέτρων παλιό οδικό δίκτυο, εθνικό και επαρχιακό, και το γεγονός ότι ο μεγάλος όγκος των βαρέων οχημάτων θέ-λουν να αποφύγουν τα διόδια για λόγους κόστους,  φορτώνει σε κυκλοφορία το παλιό εθνικό δίκτυο, και δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες συντήρησης.
Εκεί που τα προηγούμενα χρόνια η συντήρηση του οδικού δικτύου, είχε μια συ-γκεκριμένη μορφή, τώρα παίρνει μια προτεραιότητα, καθώς τα βαριά οχήματα και η με-γάλη κυκλοφορία, αφήνουν πίσω τους τραύματα, τα οποία προσπαθούμε να καλύψου-με. Πρωτίστως, μας ενδιαφέρει η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών. 
Αν λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια με τη διάθεση περίπου ενός 1.000.000 € μπορούσαν να γίνουν αξιόλογες συντηρήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και με διάρ-κεια, τώρα τα συγκεκριμένα χρήματα, δεν φτάνουν ούτε για υποτυπώδεις συντηρήσεις.
Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν προσπαθούμε να ανταποκριθούμε.
Όμως, θέλω εδώ να επισημάνω, πως μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια αν υ-πάρχει η ίδια ελλιπής χρηματοδότηση, θα έχουμε σημαντικά προβλήματα, στο παλιό εθνικό οδικό δίκτυο.
Ανεργία :
Είναι δυστυχώς η μάστιγα που ταλανίζει τη κοινωνία μας σήμερα. Και το 2015 βλέπουμε τα ποσοστά να αυξάνουν και πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέοι και γυναίκες, κάθε μέρα να αναζητούν το μεροκάματο. Δυστυχώς είναι από εκείνα τα θέματα, τα ο-ποία οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες.
Στους τομείς της παιδείας και  της υγείας, έχουμε να πούμε πως εξαντλήσαμε τα όρια των αρμοδιοτήτων μας.
Πολλές φορές μάλιστα, τα έχουμε ξεπεράσει.
Η συμπλήρωση των Υποδομών στα διδακτήρια, μέσα στο 2015 συνεχίστηκε, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε η καθυστέρηση κατανομής της πί-στωσης, γιατί υπήρχε ανεπάρκεια πιστώσεων, είτε άλλα προβλήματα, δεν μας επέτρε-ψαν την ολοκλήρωση διδακτηρίων, όπως του 5ου Λυκείου της Λαμίας, στο Παγκράτι.
Στις μετακινήσεις των μαθητών, βάλαμε μια τάξη. Το κυριότερο, με το πρώτο κουδούνι, μαθητές πήγαν στα σχολεία τους.  Προχωράμε σε επανασχεδιασμό, έχοντας σαν στόχο την οικονομία κλίμακας, χωρίς να μειώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην παροχή υπηρεσιών προς τους μαθητές.

Να τονίσω επίσης ότι μέσα στο 2015 έχουμε εγκαινιάσει, μια διαρκή συνεργασία με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε μαζί τους έναν ανοιχτό διάλογο, μέσα από τον οποίο επικαιροποιούνται κάθε φορά, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για έναν σοβαρό προγραμματισμό.
Καθήσαμε πλάι-πλάι με τους δημάρχους, με τους κοινωνικούς φορείς, με τις επαγγελματικές οργανώσεις, να μελετήσουμε εξαντλητικά, για τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες.

Ήθελα να πω όμως ότι η μάχη που δίνει ο Περιφερειάρχης, με  συμπαραστάτες όλους μας, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους, όχι μόνο για την εξά-ντληση των δυνατοτήτων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο, αλλά και στο σχεδιασμό των πα-ρεμβάσεων, είναι άκρως σημαντική.

Αν προσπαθούσα με δυο λέξεις να χαρακτηρίσω το 2015 και την πορεία μας, θα μπορούσα με  ευκολία να πω, ότι πρόκειται για μια χρονιά προγραμματισμού και προετοιμασίας, για τα μεγάλα.
Εμείς ξέρουμε ότι θα μετρηθούμε και θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. 
Δεν είναι θέμα προθέσεων. Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, για να πατάμε σε στέρεες βάσεις.
Ελπίζουμε τώρα με περισσότερο ώριμες συνθήκες, να μπορέσουμε να ξεδι-πλώσουμε την συσσωρευμένη εμπειρία και τα σχέδια της προηγούμενης χρονιάς.
Το οφείλουμε στο τόπο μας και στους ανθρώπους του.

Σας ευχαριστώ.»
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment