Συνεδριάζει την 23η Δεκεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δομοκού

Συνεδριάζει την 23η Δεκεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δομοκού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 17 Δεκεμβρίου 2015           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ: 15903           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    24η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού   και Πρόεδρο Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 23η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς    Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων    286η
2ο     Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών    Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων    287η
3ο     Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την υλοποίηση από το Δήμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας μέσω της συμμετοχής στην Κοινωνική Σύμπραξη με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Λαμιέων" συμπληρωματική της αριθμ. 206/2015 απόφασης του Δ.Σ. Δομοκού    Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής    288η
4ο     Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Συνθηκών Άρδευσης Αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού"    Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου    289η
5ο     Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου από Τ.Κ. Γαβρακίων έως ιδιοκτησία Σπέντζου"    Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου    290η
6ο     Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου από Τ.Κ. Βαρδαλή έως ΕΓΣ"    Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου    291η
7ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας ΔΕ Ξυνιάδας 2014"    Τεχνική Υπηρεσία    292η
8ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία    293η
9ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Πλακόστρωση Πλατείας Τ.Κ. Αχλαδιάς"    Τεχνική Υπηρεσία    294η
10ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Επέκταση Γέφυρας στη θέση Μουριές Τ.Κ. Αγραπιδιάς"    Τεχνική Υπηρεσία    295η
11ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου "    Τεχνική Υπηρεσία    296η
12ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ολοκλήρωση έργου Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης εντός οικισμού Μεταλλείων"    Τεχνική Υπηρεσία    297η
13ο     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Αποπεράτωση εργασιών για την βελτίωση των εγκαταστάσεων Εθνικού Σταδίου Δομοκού και Γηπέδων Ν. Μοναστηρίου, Ομβριακής και Εκκάρας"    Τεχνική Υπηρεσία    298η
14ο     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση κεραμοσκεπής στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία    299η
15ο     Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας Δ.Ε. Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία    300η
16ο     Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας"    Τεχνική Υπηρεσία    301η
17ο     Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ξυνιάδας"    Τεχνική Υπηρεσία    302η
18ο     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημ. Σχολείου Ομβριακής και Κατασκευή Κρασπέδου Τ.Κ. Ομβριακής"    Τεχνική Υπηρεσία    303η
19ο     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή Χάνδακα Τ.Κ. Κορομηλιάς"    Τεχνική Υπηρεσία    304η
20ο     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επέκταση Νεκροταφείου Τ.Κ. Παλαμά"    Τεχνική Υπηρεσία    305η
21ο     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση Κοινοτικής Οδού Τ.Κ. Νεοχωρίου"    Τεχνική Υπηρεσία    306η
22ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας Δ.Ε. Δομοκού έτους 2015"    Τεχνική Υπηρεσία    307η
23ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Πεζοδρόμηση από Ζυγαριά ΕΓΣ έως Καναβό Δημήτριο Τκ. Βελεσσιωτών"    Τεχνική Υπηρεσία    308η
24ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης στη θέση Γόλινες Ράχη Παπαπέτρου"    Τεχνική Υπηρεσία    309η
25ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος έτους 2014"    Τεχνική Υπηρεσία    310η
26ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Ολοκλήρωση έργου Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης εντός Οικισμού Μεταλλείων"    Τεχνική Υπηρεσία    311η
27ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση Νεκροταφείου στην ΤΚ. Αγίου Στεφάνου"    Τεχνική Υπηρεσία    312η
28ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨Επισκευή - Συντήρηση Υδρομαστεύσεων και Ποτίστρων Τ.Κ. Πετρωτού"    Τεχνική Υπηρεσία    313η
29ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή κρασπέδων ΤΚ Παλαμά"    Τεχνική Υπηρεσία    314η
30ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Επισκευές και Τεχνικά ΤΚ. Μελιταίας"    Τεχνική Υπηρεσία    315η
31ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή Προσαγωγού Αγωγού Άρδευσης από Λιμνοδεξαμενή έως Αντλιοστάσιο Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου"    Τεχνική Υπηρεσία    316η
32ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας ΔΕ Ξυνιάδας έτους 2014"    Τεχνική Υπηρεσία    317η
33ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Πλακόστρωση Πλατείας Τ.Κ. Αχλαδιάς"    Τεχνική Υπηρεσία    318η
34ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα ΤΚ. Καρυών"    Τεχνική Υπηρεσία    319η
35ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην ΤΚ. Ομβριακής"    Τεχνική Υπηρεσία    320η
36ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην ΤΚ. Μακρυρράχης"    Τεχνική Υπηρεσία    321η
37ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Επισκευή - Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Παλαμά "    Τεχνική Υπηρεσία    322η
38ο     Έγκριση εγγραφής και ετήσιας συνδρομής σε εφημερίδες    Δήμαρχος    323η
39ο     Αποδοχή και κατανομή ποσού 22.056,86€ για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2015    Οικονομική Υπηρεσία    324η
40ο     Έγκριση Απόφασης Τ.Κ. της Τοπικής Κοινότητας Αγραπιδιάς για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (Αναψυκτήριο)    Οικονομική Υπηρεσία    325η
41ο     Έγκριση των αριθμ, 7, 10, 11, 17 και 19 αποφάσεων του  3ου  πρακτικού έτους 2015, της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων     Οικονομική Υπηρεσία    326η
42ο     Έγκριση της αριθμ 32/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού" που αφορά στον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του ΝΠΔΔ για το οικονομικό έτος 2014.    Πρόεδρος ΝΠΔΔ "Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού"    327η
43ο     Έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εσόδων μηνών Μαΐου και Ιουνίου Οικονομικού Έτους 2015 σύμφωνα με το Β.Δ. 17-5/15-6-59     Οικονομική Υπηρεσία    328η
44ο     Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών    Οικονομική Υπηρεσία    329η
45ο     Έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εσόδων μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου Οικονομικού Έτους 2015 σύμφωνα με το Β.Δ. 17-5/15-6-59     Οικονομική Υπηρεσία    330η
46ο     Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015    Δήμαρχος    331η
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης 
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment