Συνεδρίασεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού - Οι αριθμ 17 & 18 προσκλησεις

    
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                          
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    17η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού και κ. Μακρή Θ. Ιωάννη Ορκωτό Λογιστή (PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.)                                                               (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 29η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων - δαπανών οικονομικού  έτους 2014 Δήμου Δομοκού    Οικονομική Υπηρεσία    200η
2ο     Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014     Οικονομική Υπηρεσία    201η
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης           
           
           
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    18η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 29η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ) με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"    Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών     202η
2ο     Εγγραφή Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού    Γραφείο Παιδικών Σταθμών    203η
3ο     Αντικατάσταση Μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού    Γραφείο Παιδείας    204η
4ο     Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την υλοποίηση από το Δήμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωαπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας μέσω της συμμετοχής στην Κοινωνική Σύμπραξη με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Λαμιέων. Συμπληρωματική της αριθμ 143/2015 απόφασης του Δ.Σ. Δομοκού    Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής    205η
5ο     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού ως ιδρυτικό μέλος στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας    Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας    206η
6ο     Καθορισμός εκδηλώσεων και Διάθεσης πίστωσης σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940     Πρόεδρος Δ.Σ.    207η
7ο     Συνέχιση μαθημάτων της Αλβανικής Γλώσσας από εθελοντές εκπαιδευτικούς (Σχετ. η αριθμ 2/2015 απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δομοκού)    Αρμόδιος Αντιδήμαρχος    208η
8ο     Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ"    ΔΗΜΑΡΧΟΣ    209η
9ο     Έγκριση συμμετοχής στην έκθεση "Philoxenia 2015" υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Διάθεση πίστωσης    Πρόεδρος Δ.Σ.    210η
10ο     Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου : Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στην Δ.κ. Δομοκού    Τεχνική Υπηρεσία    211η
11ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης  Τ.Κ. Μακρυρράχης    Τεχνική Υπηρεσία    212η
12ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα στην ΤΚ Καρυών"    Τεχνική Υπηρεσία    213η
13ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  πίνακα του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ομβριακής"    Τεχνική Υπηρεσία    214η
14ο     Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ στην ΔΚ Δομοκού    Τεχνική Υπηρεσία    215η
15ο     Έγκριση αύξησης ισχύος παροχής στην ΤΚ Θαυμακού.    Τεχνική Υπηρεσία    216η
16ο     Εγκριση παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση επεξεργασίας λυμάτων ΒΙΟΚΑ Δομοκού Β φάση    Οικονομική Υπηρεσία    217η
17ο     Έγκριση απόφασης Τ.Σ. της τοπικής κοινότητας Νέου Μοναστηρίου για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου θέση "Δεκαεφτάρια"    Οικονομική Υπηρεσία    218η
18ο     Έγκριση απόφασης Τ.Σ. Ξυνιάδας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου "Ανατολικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος" (Σχετ. Η αριθμ. 3/2015 απόφαση της τοπικής κοινότητας Ξυνιάδος)    Οικονομική Υπηρεσία    219η
19ο     Έγκριση απόφασης Τ.Σ. Ξυνιάδας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου "Δυτικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος" (Σχετ. Η αριθμ. 4/2015 απόφαση της τοπικής κοινότητας Ξυνιάδος)    Οικονομική Υπηρεσία    220η
20ο     Έγκριση απόφασης εκπροσώπου ΤΚ Μελιταίας για την εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου θέση "ΑΜΜΟΥΔΕΣ" (Σχετ. Η αριθμ. 5/2015 απόφαση της τοπικής κοινότητας Μελιταίας)    Οικονομική Υπηρεσία    221η
21ο     Έγκριση απόφασης Τ.Σ.  της τοπικής κοινότητας Σοφιάδας στη θέση "ΑΜΜΟΥΔΕΣ" (Σχετ. Η αριθμ. 2/2015 απόφαση της τοπικής κοινότητας Σοφιάδας)    Οικονομική Υπηρεσία    222η
22ο     Έγκριση απόφασης ΤΣ της τοπικής κοινότητας Ομβριακής για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση "ΒΑΡΚΑ" (Σχετ. Η αριθμ. 11/2015 απόφαση της τοπικής κοινότητας Ομριακής)    Οικονομική Υπηρεσία    223η
23ο     Αποδοχή ποσού 13.600,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ για τη συντήρηση και επισκευή των σχολείων    Οικονομική Υπηρεσία    224η
24ο     Καθορισμός τελών άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2015 για τα αντλιοστάσια άρδευσης Σοφιάδας (Σχετ: Η αριθμ 135/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής)    Οικονομική Υπηρεσία    225η
25ο     Καθορισμός τελών άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2015 για τα αντλιοστάσια άρδευσης Εκκάρας (Σχετ: Η αριθμ 134/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής)    Οικονομική Υπηρεσία    226η
26ο     Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την επέκταη δικτύων ηλεκτροφωτισμού στην οδό Δ. Καλέργη στη Δ.Κ. Δομοκού (Σχετ: Η αριθμ 133/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής)    Οικονομική Υπηρεσία    227η
27ο     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (Σχετ: Η αριθμ 136/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής)    Οικονομική Υπηρεσία    228η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης  
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment