Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού την 31η Αυγούστου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015. Δείτε τη σχετικά πρόσκληση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 25 Aυγούστου 2015           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ: 10770           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    16η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 31η Αυγούστου 2015 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΩΝ 2015-2019    Οικονομική-Tεχνική Υπηρεσία    180η
2ο     ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 2015-2019    Οικονομική-Tεχνική Υπηρεσία    181η
3ο     ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡΘΡΟ 63 ΠΑΡ.Γ. Ν.3852/2010)    Τεχνική Υπηρεσία    182η
4ο     ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ Α΄-Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015    Οικονομική Υπηρεσία    183η
5ο    ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ    Τεχνική Υπηρεσία    184η
6ο    ΕΓΚΡΙΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ    Γραφειο Δημάρχου    185η
7ο    ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΡΕΙΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΘΕΣΗ ΜΑΝΤΡΙ)    Τεχνική Υπηρεσία    186η
8ο    ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΣΟΦΙΑΔΑΣ"    Τεχνική  Υπηρεσία    187η
9ο    ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου  ΑΝΑΚΑΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΤΚ ΠΕΤΡΩΤΟΥ"    Τεχνική Υπηρεσία    188η
10ο    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ"    Τεχνική Υπηρεσία    189η
11ο    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ"    Τεχνική Υπηρεσία    190η
12ο    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ"    Τεχνική Υπηρεσία    191η
13ο    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΧΛΑΔΙΑΣ"    Τεχνική Υπηρεσία    192η
14ο    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"    Τεχνική Υπηρεσία    193η
15ο    ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΦΩΝ  ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ  (Απόκτηση Δημοτικών Οικοπέδων)    Πρόεδρος Δ.Σ.    194η
16o    ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΓΔΟΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015    Οικονομική Υπηρεσία    195η
17o    ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗΜ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ    Πρόεδρος Δ.Σ.    196η
           
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment