Η Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων

Η Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 και την παράγραφο 5γ του άρθρου 35 του 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση πραγματοποιείται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει
ενυπόγραφα.

Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8) (τέλος εξέτασης) ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι τις 31η Αυγούστου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).
Β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού.

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τις οποίες θα πρέπει να απαντήσουν οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr/ ακολουθώντας τη διαδρομή:Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Φυτοπροστασία Ελεγχοι,ιάθεση,Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Εθνικό Σχέδιο ράσης Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων Ερωτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8).

ΟΙ Φορείς Κατάρτισης και τα Κέντρα Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων για το Νομό Φθιώτιδας μέχρι και την 11- 06 - 2015 είναι:

1. ΑΛΕΞΑΝΡΑ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25 - ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 2231021335
Εξεταστικό Κέντρο & Φορέας Κατάρτισης

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ROBOLAB
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 1- ΛΑΜΙΑ, Τηλ 2231021270
Εξεταστικό Κέντρο & Φορέας Κατάρτισης

3.ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 4 - ΛΑΜΙΑ, Τηλ 2231047553
Εξεταστικό Κέντρο & Φορέας Κατάρτισης

4.ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ INTERED Κε.ι.Βι.Μ. 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 1- ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 2231022540
Εξεταστικό Κέντρο & Φορέας Κατάρτισης

5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
KEK LEGOURMET
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 - ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 2231400127
Εξεταστικό Κέντρο & Φορέας Κατάρτισης

6. ΚΑΛ. ΛΑΣΠΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
KEK EUROPROGRESS

ΑΓΡΙΛΙΑ ΛΑΜΙΑΣ, Τηλ. 2231069121
Φορέας Κατάρτισης

ΚΑΛ. ΛΑΣΠΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
KEK EUROPROGRESS

ΑΓΡΙΛΙΑ ΛΑΜΙΑΣ, Τηλ. 2231069121
Εξεταστικό Κέντρο

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ, Τηλ. 2236022320
Φορέας Κατάρτισης

8. Κ.Ε.Κ. ΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 57 - ΛΑΜΙΑ, Τηλ 2231044957
Εξεταστικό Κέντρο & Φορέας Κατάρτισης

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετ το αριθ.6847/80556, σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας.


Συνημμένο
Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment