12η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού

12η/2015 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 25 Ιουνίου 2015           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ:  8377           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    12η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 29η Ιουνίου 2015 ημέρα: Δευτέρ και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Δράσης "Εναρμόνηση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"    Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.    144η
2ο    Παράταση και σύναψη νέας ατομικής σύμβασης καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49, του Ν.4325/2015.    Διοικητική Υπηρεσία    145η
3ο     Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας Δήμου Δομοκού.    Διοικητική Υπηρεσία    146η
4ο     Επικαιροποίηση του  Ειδικού Παραρτήματος Ι΄ του Παραρτήματος Ε΄  του Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015.    Δήμαρχος    147η
5ο     Διεκδίκηση άρσης υποχρηματοδότησης που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία    Δήμαρχος    148η
6ο     Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»    Τεχνική Υπηρεσία    149η
7ο     Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΤΚ ΠΑΛΑΜΑ»    Τεχνική Υπηρεσία    150η
8ο     Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Εταιρεία ¨ΕΡΓΑΤΙΚΑΤ Α.Ε." 3ο χλμ. Λάρισας-Αθηνών    Τεχνική Υπηρεσία    151η
9ο     Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Εταιρεία ¨ΕΡΓΑΤΙΚΑΤ Α.Ε." στη θέση Montus Viventi    Τεχνική Υπηρεσία    152η
10ο     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨Περίφραξη Νεκροταφείου και Τσιμεντόστρωση Διαδρόμων Τ.Κ. Πολυδενρίου    Τεχνική Υπηρεσία    153η
11ο     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή Δημοτικού Βόθρου και επέκταση Δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Ομβριακής"    Τεχνική Υπηρεσία    154η
12ο     "Ανανέωση χρόνου μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Βελεσιωτών"    Οικονομική Υπηρεσία    155η
13ο     "Ανανέωση χρόνου μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Εκκάρας"    Οικονομική Υπηρεσία    156η
14ο     Έγκριση χορήγησης μίας παροχής γενικής χρήσης ισχύος 15 KVA για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο στην Τ.Κ. Ξυνιάδας    Οικονομική Υπηρεσία    157η
15ο     Διάθεση πίστωσης 4.000,00€ που αφορά στον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου Δομοκού    Πρόεδρος Δ.Σ.    158η
16ο     Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ¨Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός" έτους 2015    Τεχνική Υπηρεσία    159η
17ο     5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015    Τεχνική Υπηρεσία    160η
           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης 
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment