Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις Κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως Φθιώτιδος


Ἡ τοπική μαςἘκκλησία μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους συμπαρίσταται στόν ἀγώνα τῶν γονέων γιά τήν σω­στή καθοδήγηση τῶν παιδιῶν τους. Ἐκτός ἀπό τά Κατηχη­τι­κά Σχο­λεῖα, τίς Συνάξεις Νέων, τή Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν, λειτουργεῖ κάθε καλοκαίρι τίς Ἐκκλησιαστικές Κα­τα­­σκη­νώ­σεις στήν Παραλία τοῦ Καινουρίου Λο­κρί­δος, ὅπου φιλοξενοῦνται τά παιδιά μας δω­ρεάν.

Οἱ Κατασκηνώσεις προσφέρουν στά παιδιά τή δυνα­τό­τη­τα νά ζή­σουν γιά λίγες ἡμέρες κοντά στή φύση μέ τό παιχνίδι καί τήν ψυ­χα­γωγία ἀλλά καί νά ἀναγεννηθοῦν μέ τή συμμετοχή τους στή μυ­στη­ριακή ζωή τῆς Ἐκ­κλη­σίας.

            Φέτος θά λειτουργήσουν σέ τρεῖς (3) περιόδους.

Ἡ 1η περίοδος περιλαμβάνει ἀγόρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικοῦ καί εἶναι ἀπό 1 ἕως 12 Ἰουλίου.

Ἡ 2η περίοδος περιλαμβάνει ἀγόρια, Γυμνα­σίου καί Λυκείου καί εἶναι ἀπό 13 ἕως 22 Ἰουλίου.

Ἡ 3η περίοδος περιλαμβάνει κορίτσια Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ Δημο­τι­κοῦ καί Γυμνασίου καί εἶναι ἀπό 23  Ἰουλίου ἕως 31 Ἰουλίου.

             Ὅσα παιδιά ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στίς Κατα­σκη­νώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καλοῦνται νά συμπλη­ρώ­σουν μία ἔντυπη δή­λω­ση, τήν ὁποία θά προμη­θευ­τοῦν ἀπό τά γραφεῖα τῆς  Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως ἤ τόν  Ἐφημέριο τῆς Ἐ­νο­ρίας τους καί νά τήν καταθέσουν μέχρι 25 Ἰου­νίου.


      http://www.imfth.gr/
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment