Καθαρισμός των αλσυλλίων του Δήμου Δομοκού


Καθαρισμός των αλσυλλίων του Δήμου Δομοκού
Οι εργασίες θα εκτελεστούν μέχρι 17/07/2015 και αφορούν αναλυτικά τα κατωτέρω:
• προβλέπονται οι πάσης φύσεως εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού αλσυλλίων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, όπου υπάρχουν, του Δήμου Δομοκού.
Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού των μονοπατιών εντός των αλσυλλίων καθώς και όλου του χώρου του αλσυλλίου, από απορρίμματα , φύλα των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνουν εργασίες κοπής των χόρτων όπου απαιτείτε με χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων.
Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν κυρίως με τα χέρια διότι εντός των αλσυλλίων λόγω της στενότητας του χώρου, είναι σχεδόν αδύνατη η διέλευση μηχανημάτων με τις τεχνικές
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα σύμφωνα προδιαγραφές και τις οδηγίες της υπηρεσίας.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με υλικά εγκεκριμένα από τους αρμοδίους κρατικούς φορείς και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
 
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 4.999,95 ευρώ θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
 
Ο Δήμαρχος Δομοκού
Δημήτρης Τζιαχρήστας
 
Δείτε τη σχετική απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment