Δήμος Δομοκού: «ΟΧΙ στη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως την νομοθετική τακτοποίηση...»
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού,

Αρ. Απόφασης: 88/2015ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 41/20-4-2015, για την κατεπείγουσα ρύθμιση μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής: ΔήμαρχοςΣτον Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Απριλίου του έτους 2015  και ώρα 1:30 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 5250 – 24/4/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, δημοσιεύθηκε με αποδεικτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Τζιαχρήστα Δημητρίου, ότι σε σύνολο 27 μελών, 22 Προέδρων Τοπ. Κοινοτήτων και 10 Εκπροσώπων παραβρέθηκαν 17 μέλη, 1 Πρόεδροι και 0 Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων, ήτοι:Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1)     ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος
1)   ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
2)   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
2)   ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος
3)   ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
3)   ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
4) ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος
4)   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μέλος
5) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος
5)  ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
6)   ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Μέλος
6)   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
7)   ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μέλος
7) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος
8) ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος
8)   ΤΣΑΝΗ-ΣΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΕΤΗ) Μέλος
9)   ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
9)  ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος
10) ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μέλος
10) ΣΟΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος
11) ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
12) ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
13) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μέλος

14) ΛΥΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Μέλος

15) ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος

16) ΝΙΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος

17) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)   ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥΣτην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Κυρίτσης, ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Κυριαζής Κεφαλάς, η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα Μαμαλούδη Αθανασία, ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπακοστέργιος Δημήτριος και κα η Ευαγγελία Ζησοπούλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 1:30 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

__________________________________________________________________________

Θέμα 2: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 41/20-4-2015, για την κατεπείγουσα ρύθμιση μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος

__________________________________________________________________________

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Δομοκού, κ Τζιαχρήστας Δημήτριος, ο οποίος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ενέργειες και τις επαφές του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό λέγοντας τα εξής:

«…Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν για τη διευθέτηση των ζητημάτων που ανέκυψαν από την ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, καθώς δηλώθηκε από όλους τους παραβρισκόμενους η ομόθυμη βούληση για στήριξη της εθνικής διαπραγμάτευσης, με προϋπόθεση την παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και την ευρωζώνη ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά  και την άμβλυνση των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών στην κοινωνία και την αυτοδιοίκηση.

Παρόλα αυτά, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαπίστωσαν και επισήμαναν παραλείψεις που χρήζουν νομοθετικής τακτοποίησης και οι οποίες αφορούν στην εξαίρεση ανταποδοτικών τελών, εξαίρεση προϋπολογισμού οικονομικών δεσμεύσεων, αποσαφήνιση του μηχανισμού διαχείρισης των χρημάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος , ακριβής προσδιορισμός του τρόπου και του χρόνου εκταμίευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος προκείμενου να ανταποκριθούν οι Δήμοι στις ανάγκες μισθοδοσίας, καθώς και στις λειτουργικές και έκτακτες ανάγκες τους. Όλα αυτά είναι προβληματισμοί για τους περισσότερους από τους οποίους δεν υπήρξε σαφής απάντηση. Η τελική στάση των Δήμων θα διαμορφωθεί στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Για το λόγο αυτό προτείνεται προς το σώμα να αποφασίσουμε ΟΧΙ στη μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος, των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου μας έως ότου τακτοποιηθούν νομοθετικά οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης...»Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Νιάνιος, ο οποίος είπε τα εξής:

«…Είναι φανερό ότι όλοι άλλαξαν γνώμη. Είναι σύνηθες το φαινόμενο όταν ζορίζουν τα πράγματα όλοι να απευθύνονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Με τον τρόπο αυτό εκλαμβάνουν τον εσωτερικό δανεισμό ως δικαιολογημένο και στηρίζουν τη συγκυβέρνηση να αποφύγει το ατύχημα. Το κεφάλαιο αφήνεται στο απυρόβλητο και τα χρήματα του λαού καταλήγουν στους δανειστές. Η αρπαγή των διαθεσίμων γίνεται βάσει συμφωνίας για την αποπληρωμή στο διηνεκές. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βάζει το χέρι πιο βαθιά στα διαθέσιμα των Δήμων και γενικότερα των Οργανισμών. Για το λόγο αυτό η παράταξη της Λαϊκής συσπείρωσης εκφράζει την αντίθεσή της ως προς τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εκφράζει επίσης την αντίθεσή της ως προς την προσφυγή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη στο ΣτΕ για την Πράξη του Νομοθετικού Περιεχομένου και την μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία έγινε εναργώς για επικοινωνιακούς λόγους. Κατά συνέπεια καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ΟΧΙ στη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων και σε περίπτωση που αποφασιστεί η αυθαίρετη μεταφορά τους από τη συγκυβέρνηση να υποστούν και το πολιτικό κόστος…»Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις απόψεις που διατυπώθηκαν αποφασίζει κατά πλειοψηφία (με 11 ψήφους υπέρ, 3 αρνητικές των κ. Νιάνιου Χρήστου, κ. Οικονόμου Κωνσταντίνου και Λύτρα Θωμά και 3 λευκά των κ. Μπακοστέργιου Δημητρίου, Κοντονάσιου Γεωργίου και κας Αντωνοπούλου Αγγελικής)1.      Το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού δηλώνει τη στήριξη του στην εθνική διαπραγματευτική προσπάθεια, με προϋπόθεση την παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και την ευρωζώνη, ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.      Θεωρεί θεσμικά απαράδεκτη την πρακτική της επιβολής των απόψεων της Κεντρικής Εξουσίας στην Αυτοδιοίκηση, μέσα από την ψήφιση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτή της από 20/4/2015 κατεπείγουσα ρύθμιση για μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής κυβέρνησης προς επένδυση στην τράπεζα της Ελλάδας ΦΕΚ Α΄41/2014-2015

3.      Εκφράζει την έντονη αντίθεση του και χαρακτηρίζει θεσμικά απαράδεκτη την ενέργεια της κυβέρνησης για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς η ενέργεια αυτή ανατρέπει τον προγραμματισμό των Δήμων και θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4.      Αναμένοντας την νομοθετική τακτοποίηση της εξαίρεσης των ανταποδοτικών τελών από τις προβλέψεις του Νόμου, την εξαίρεση των προϋπολογισμών των Δήμων που έχουν οικονομικές δεσμεύσεις, την ανάληψη από το Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες Δήμων και Δημάρχων, τη διασαφήνιση του μηχανισμού με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μας μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος και μέχρι την 7 Μαΐου ημέρα που ξεκινά το συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν θα εφαρμόσει όσα προβλέπει  Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του καθώς και η δυνατότητα μας να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδη λειτουργία μας και στις άμεσες ανάγκες των δημοτών μας


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 7/88/2015Ο Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ


ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ


ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ


ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


ΛΥΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ


ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΝΙΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Ακριβές Απόσπασμα

Δομοκός 29 Απριλίου 2015

Ο Δήμαρχος Δομοκού

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment