Διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Δομοκό

Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19/2015 Ο Δήμαρχος Δομοκού έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006 τ. Α ́) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 2) Τις διατάξεις του αρθρ. 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ. Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Δομοκού. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε, 
 Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δομοκού την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 να παραμείνουν κλειστά λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού στην περιοχή. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
κ.α.α.
ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 Εσωτ. Διανομή Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Κοινοποίηση 1. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment