Δήμος Δομοκού: Αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πατώντας στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2014 του Δήμου Δομοκού, για τη πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών.
Αναλυτικοί πίνακες (Ονομαστικοί, Βαθμολογικής Κατάταξης, Απορριπτέων & Επιλογής) των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί από σήμερα 30/1/2015, στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Δομοκού (Δ.Κ. Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1).
Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι μέχρι και 9 Φεβρουαρίου 2015.
Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Δομοκού, στο τηλ. 2232 3 50208 (τηλ. κέντρο 2232 3 50200), αρμόδιος υπάλληλος κος Παπαχρήστος Γεώργιος.

Περισσότερα ΕΔΩ
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment