Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού την 15η Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού την 15η Δεκεμβρίου 2014
Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 15η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
α'
Προηγούνται..
 1]
    Ανακοινώσεις Δημάρχου.
2]  
Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
   3]  
Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
β'
Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.
  Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ
  
Α/Α 

    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
   2η
     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

   Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
   7η
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΜΠΕΛΗ  ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)

Έγκριση προέγκρισης 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΔ  ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
10η
    Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ » (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
11η
     Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
12η
     Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία)
13η 
Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Μελιταίας (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
14η
    Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
15η
   Κατανομή ποσού 18.701,86 € από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων έτους 2014 (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
16η
   Έγκριση 5ου πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
17η
   Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 1.375,00€ για την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έγκριση ενεργειών Δημοτικού Ταμία για το σκοπό αυτό. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Γραφείο Παιδικών Σταθμών)
18η
    Έγκριση αποτελεσμάτων Εσόδων – Εξόδων 3ου Τριμήνου 2014 (Σχετ: Η αριθμ 189/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
19η
    Αποδοχή και κατανομή ποσού 70.000,00€για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
20η
  Εξέταση αιτήματος κ. Τσιγαρίδα Νικολάου, Μισθωτή του Καταστήματος (ΦΟΥΡΝΟΣ) στην οδό Δημοκρατίας της Δημοτικής  Κοινότητας Δομοκού, σχετικά με μετάβαση μισθωτικής σχέσης. (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
21η
Διάθεση ποσού 300,00€ για την αγορά δώρων στους   Παιδικούς Σταθμούς (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
22η 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.000€ για τον Χριστουγεννιάτικο Στολισμό του Δήμου (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
23η
    Επιβολή τελών άρδευσης στην Τ.Κ. Εκκάρας (Σχετ: Η αριθμ. 1/2014 απόφαση του Τ.Σ. Εκκάρας) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)
24η
    Τροποποίηση  Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2014 (Σχετ: Η αριθμ 18/2014 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού» (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ – Οικονομική Υπηρεσία)
25η 
Εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου Δήμου Δομοκού (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος –Γραφείο Παιδικών Σταθμών)
26η
Συγκρότηση Επιτροπής για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής)
27η
   Έγκριση εγγραφής και ετήσιας συνδρομής σε εφημερίδες (Εισήγηση: Δήμαρχος)
28η
    Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες – Αδελφοποιήσεις Πόλεων (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
29η  
Καταγραφή προβλημάτων και προετοιμασία για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, έτους 2015 (Σχετ: Η αριθμ. 2/2015 απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών) (Εισήγηση: Πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών)
30η
    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Δομοκού (Σχετ: Η αριθμ. 41/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δομοκού) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)
31η  
Έγκριση παραχώρησης μιας θέσης στάσης προς εξυπηρέτηση των ασθενών του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας του κ. Αποστολόπουλο Σταύρου (Σχετ: Η αριθμ 43/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
32η
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετατροπή ή μη του
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία του αρ. 265 του ν.3463/2006 σύμφωνα με το αρ. 16 παρ.6 του ν.4071/12. (Eισήγηση: Δήμαρχος)
33η
    Τροποποίηση - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 (Σχετ: Η αριθμ. 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (Eισήγηση: Δήμαρχος – Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment