Δήμος Δομοκού: Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους, για το έτος 2013 (Πρόγραμμα της Ε.Ε.)

Ο Δήμος Δομοκού, ύστερα από την αριθμ.7648/26-04-2013 έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της χώρας-Πρόγραμμα Ε.Ε.-έτους 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για τον σκοπό αυτό γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω:
Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
    I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
    II.  Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
    III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
  IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
     V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3,το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έναν μόνο φορέα υλοποίησης, καθόσον εκτός από τους Δήμους, φορείς υλοποίησης μπορεί να είναι Ιερές Μητροπόλεις, Σύλλογοι Τριτέκνων – Πολυτέκνων, Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, Σύλλογοι αθίγγανων, Φιλανθρωπικά ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο  πρόγραμμα, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση, έως 31/05/2013, στην έδρα του Δήμου, στο Δομοκό (Πλατεία Μουσών 1, τηλ. 2232 3 50200), καθώς και στα Κ.Ε.Π. των:
Δ.Ε. Δομοκού στο Δομοκό, τηλ 2232 0 27004
Δ.Ε. Ξυνιάδος στην Ομβριακή, τηλ. 2232 0 31140
Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας στο Νέο Μοναστήρι, τηλ. 2232 0 71023
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται-απαραίτητα, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
    1) Ακριβές Φωτ/φο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης.
   2) Άδεια  Διαμονής σε Ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών). Η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει ηλεκτρονικά από το TAXIS και θα ληφθεί υπόψη η φορολογική δήλωση έτους 2013

Περισσότερες πληροφορίες:   Ζηκούλη Κατερίνα,         τηλ: 2232 3 50209
                                                 Μαμαλούδη Αθανασία,          τηλ: 2232 3 50212


Ο Δήμαρχος Δομοκού
Στυλιανός Α. Σύρος

ΣυνημμένοΜέγεθος
Έντυπο αίτησης3.14 MB
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment