Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού την Μεγάλη Τρίτη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού την Μεγάλη Τρίτη στις 1 το μεσημέρι με 27 θέματα
Tα θέματα του ΔΣ:
 
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2013  
1ο  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης που αφορά στο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2013, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου  - Εξέταση της αριθ. 5/31/2-4-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.                                                                                                   (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 95η 
2ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Πετρωτού"                                                                                                   (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 96η 
3ο  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Ανάπλαση Πλατείας Ν. Μάκρισης"                                                                                                                        (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 97η 
4ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Επισκευή συντήρηση σχολείου Άνω Αγόριανης"                                                                                                                              (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 98η 
5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: "Διαμόρφωση χειμάρρων Δήμου Θεσσαλιώτιδας"                                                                                                                   (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 99η 
6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής για το έργο: "Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στα Τ.Δ. Δήμου Ξυνιάδος"                                                                             (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 100η 
7ο Έγκριση και παραλαβή της Η/Μ Μελέτης για το έργο "Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός σφαγείων χοιρινών, βοδινών & αιγοπροβάτων"                                                                       (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 101η 
8ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών - εργασιών και καθορισμός του τρόπου διενέργειάς των.                                                                                       (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 102η 
9ο Εγγραφή νηπίου στο Παιδικό Σταθμό Δομοκού, για τη σχολική περίοδο 2012-2013.                                                                                                           (Εισήγηση:Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 103η 
10ο Αποδοχή παραίτησης δύο υδρονομέων άρδευσης οι οποίοι είχαν επιλεγεί με  την αριθ. 8/86/17-4-2013 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και Επιλογή - εκλογή νέων για την Δ.Ε Θεσσαλιώτιδος.                                                                                               
 (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 104η 
11ο Έγκριση έκθεσης αποτελέσματος εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών, του Δήμου Δομοκού, που αφορά το Α' Τρίμηνο 2013.                                                                           (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 105η 
12ο Έγκριση μετακίνησης δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την διημερίδα της 24 -25/5/2013 ,  με θέμα "Θερμαλισμός - Τουρισμός Υγείας Πραγματικότητα και Προοπτικές.                                                                                                                                             (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 106η 
13ο Διαγραφή τελών από οφειλέτες με αποδείξεις.                                                                                (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 107η 
14ο Περί εξέτασης αίτησης του κου Ζγούρου Ιωάννη του Βασιλείου για διαγραφή ποσού €: 44,30 από τέλη ύδρευσης.                                                                                                (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 108η 
15ο Περί εξέτασης αίτησης του κου Τζιώρα Θεόδωρου για μείωση κυβικών χρέωσης, από λογ/σμό ύδρευσης του Β' Τετραμήνου του έτους 2008.                                                                      (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 109η 
16ο Εξέταση της αριθ. 1/2013 Απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Ομβριακής  περί διαγραφής τελών άρδευσης, καλλιεργητικής περιόδου 2012, του κου Σαϊτη Περικλή.  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 110η 
17ο Εξέταση της αριθ. 2/2013 Απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Ομβριακής  περί διαγραφής τελών άρδευσης, καλλιεργητικής περιόδου 2012, του κου Μαργαζή Γεώργιου του Μιλτιάδη.                                                                                                                                                 (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 111η 
18ο Διαγραφή ποσού €: 24,60 από το Βεβαιωτικό Κατάλογο ύδρευσης της Δ.Ε. Ξυνιάδος, που αφορούν το στρατόπεδο "Καλέργης Νικόλαος".                                                                       (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 112η 
19ο Εξέταση αιτήματος - ένστασης του κου Παπαδημητρίου Κων/νου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Δομοκού, σχετικά με τη μείωση κυβικών χρέωσης, από λογ/σμό ύδρευσης του Δ΄ Τριμήνου 2012.                                                                                                                                              (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 113η 
20ο Εξέταση αιτήματος κου Κουφοκώστα Κων/νου του Ιωάννη, σχετικά με τη μείωση κυβικών χρέωσης,  από λογ/σμό ύδρευσης του Δ΄ Τριμήνου 2012.                                                             (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 114η 
21 Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε. του Τσαδήμα Χρόνη του Αθανασίου, κατοίκου Λαμίας, στο Γραφείο Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού.                                                                                                                                                  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 115η 
22 Εξέταση της αριθ: 1/2013 Απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών που αφορά στα Προβλήματα ασφάλισης εξαιτίας της παράλειψης πληρωμής εργοσήμου.                                                       (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος ΣΕΜ) 116η 
23 Διάθεση πίστωσης ποσού 100,00€  για την φιλοξενία εθελοντών και την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της Καλοκαιρινής Εκστρατείας του FUTURE LIBRARY. (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 117η
24 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στην 47η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και έγκριση διάθεσης πίστωσης                                                                                                                       (Εισήγηση: Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος) 118η
25 Κλήρωση ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των οχημάτων.                                                                                  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 119η
26 Κατάρτιση Κανονισμού Άρδευσης για τη λειτουργία της αρδευτικής Γεώτρησης στη θέση Χαλκιόρεμα της Τ.Κ Κορομηλέας.                                                                                                  (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος) 120η
27 Περί πρακτικής άσκησης του μαθητή της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Λαμίας BICI FJORID, ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.                                            (Εισήγηση: Διοικητική Υπηρεσία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment