Δήμος Δομοκού: Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 1723/12-2-2013 ανακοίνωση του Δημάρχου Δομοκού, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού Δήμου Δομοκού. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μέχρι 31/7/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι και 26/3/2013, στo γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Δομοκού στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Μουσών 1 Τ.Κ. 35010.   
Αρμόδια υπάλληλος: Ζηκούλη Αικατερίνη . Τηλ. : 2232 3 50209.  
 
Συνημμένο
Μέγεθος
Ανακοίνωση.123 KB
Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment