Ψήφισμα του Δήμου Δομοκού για την υποβάθμιση του Κ.Υ. Δομοκού

Πηγή: www.lamiatimes.gr

ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ

Ψ Η  Φ Ι Σ Μ Α


Με αφορμή την  από 15/1/2013 απόφαση του κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας προς τους κ. Διευθυντές των Κέντρων  Υγείας του Νομού Φθιώτιδας, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει του ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής να ασκούν την εφημερία τους από 1/2/2013 στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού σε έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίασή του την 28η -01-2013  με την αριθ: 10/2013 απόφασή του, ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος το οποίο έχει ως εξής: 


 • Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτές τις εξελίξεις.
 • Να σταματήσουν οι αυθαίρετες μετακινήσεις προς το Νοσοκομείο Λαμίας.
 • Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προκειμένου να καλυφθούν όλα τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία.
 • Να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Πολιτείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας
 • και στον τομέα της πρόληψης.
 • Όχι στην υγεία εμπόρευμα και στον ασθενή πελάτη.
 • Αποκλειστικά Δημόσια, Καθολικά Δωρεάν ,Υγεία για Όλους.


 • Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου Λαμίας, για τις εφημερίες των Ιατρών των Κέντρων Υγείας στο Νοσοκομείο Λαμίας, γιατί αυτό σημαίνει κλείσιμο των Κέντρων Υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση την 1/2/2013  θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα κλιμακωθούν.


 • Απαιτούμε την άμεση απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Απαιτούμε άμεσα την έκδοση απόφασης της Π.Ε.Δ Φθιώτιδας.
 • Απαιτούμε άμεσα έκδοση απόφασης του κου. Αντιπεριφερειάρχη.
 • Να γίνει άμεση ενημέρωση των βουλευτών και ταυτόχρονα επερώτηση στη Βουλή.
 • Να γίνει άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


Δομοκός 29 Ιανουαρίου 2013

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΛΙΟΛΙΟΣΤο ψήφισμαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ


Α Π Ο Σ  Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού,
Αρ. Απόφασης: 10/2013


ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού για την υποβάθμιση και τις αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού του Κ.Υ Δομοκού στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα 19:00  λόγω του θέματος που προέκυψε στο Κ.Υ Δομοκού,συνήλθε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 1093 – 28/1/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, δημοσιεύθηκε με αποδεικτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Στυλιανού Σύρου, ότι σε σύνολο 27 μελών, 22 Προέδρων Τοπ. Κοινοτήτων και 10 Εκπροσώπων παραβρέθηκαν 21 μέλη, 1 Πρόεδροι και 0 Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων, ήτοι:


Π Α Ρ Ο  Ν Τ Ε Σ
Α Π Ο Ν  Τ Ε Σ
 1. ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος
1)  ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος
2)  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος
2)  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
3)  ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
3)  ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος
4)  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντιδ/ρχος
4) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος
5)  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
5) ΤΖΙΩΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέλος
6)  ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Δημήτριος Μέλος
6)  ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
7)  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος
Οι οποίοι δεν  προσήλθαν
8)  ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδ/ρχος
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
9)  ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος
10) ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΤΣΑ Μέλος
11) ΖΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος
12) ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδ/ρχος
13) ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ Αντιδ/ρχος
14) ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
15) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μέλος
16) ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
17) ΛΑΓΓΑΣ ΘΩΜΑΣ Γραμματέας
18) ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος
19) ΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μέλος
20) ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος
21) ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Γεώργιος Κυρίτσης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την  ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
__________________________________________________________________________
Θέμα 1: Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού για την υποβάθμιση και τις αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού του Κ.Υ Δομοκού στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
__________________________________________________________________________
Αφού το Σώμα ομόφωνα ψήφισε ότι το θέμα είναι ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε τα εξής:

Με αφορμή την  από 15/1/2013 απόφαση του κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας προς τους κ. Διευθυντές των Κέντρων  Υγείας του Νομού Φθιώτιδας, σύμφωνα  με την οποία υποχρεώνει του ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής να ασκούν την εφημερία τους από 1/2/2013 στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εισηγούμαι όπως το Δημοτικό μας Συμβούλιο σε Έκτακτη για το σκοπό αυτό συνεδρίασή του να εκφράσει άμεσα την αντίδρασή του εκδίδοντας σχετικό ψήφισμα:
Να λάβετε υπόψη σας ότι:
Στο Κέντρο Υγείας που λειτουργεί στην Έδρα του Δήμου μας, οι προβλεπόμενες θέσεις Ιατρών σύμφωνα με το οργανόγραμμά του, κατά ειδικότητα είναι:
α) Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας            (5) πέντε
β) Παιδιατρικής                  (3) τρείς
γ) Οδοντιατρικής   (3) τρείς
δ) Μικροβιολογίας   (1) ένας
ε) Χωρίς Ειδικότητα   (2) δυο
στ)Αγροτικοί Ιατροί   (2) δυο
                                                       Σύνολο: (16)  Δέκα έξι Ιατροί.
Αντί αυτού στο  Κ.Υ υπηρετούν:
α) Γενικής Ιατρικής    (2) δυο
β) Παιδιατρικής                  (1) ένας  (Αποσπασμένος στο Γ.Ν. Λαμίας)
γ) Οδοντιατρικής   (1) ένας
               Σύνολο: (4)  Τέσσερις
   
  Ήτοι έλλειμμα (12) Δώδεκα , εν συνόλω Ιατροί.

Είναι γνωστό ότι το Κ.Υ Δομοκού, εκτός των άλλων  προσφέρει Ιατρική φροντίδα σε Κρατουμένους και Προσωπικό των Δικαστικών Φυλακών αλλά και στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων όπου νοσηλεύονται συμπολίτες μας, με σοβαρά προβλήματα υγείας.  
Είναι επίσης γνωστό ότι  ο Δήμος Δομοκού έχει πληθυσμό: 13.000 περίπου κατοίκων και κατά το 2012 βάσει βιβλίων και στοιχείων εξετάστηκαν: 24.162 ασθενείς στο Κ.Υ.
 Έγιναν δε : 16.518 συνταγογραφήσεις, ενώ στα Περιφερειακά Ιατρεία: 30.217.

Σε ότι  αφορά τα Περιφερειακά Ιατρεία.
Στο Νέο Μοναστήρι  που χαρακτηρίζεται ως Πολυδύναμο οι προβλεπόμενες θέσεις Ιατρών κατά ειδικότητα είναι:
α) Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας   (2) δυο 
β) Παιδιατρικής             (1) ένας
γ)Αγροτικοί Ιατροί            (2) δυο
        Σύνολο: (5)  Πέντε.
Σήμερα  στο Νέο Μοναστήρι ΔΕΝ υπάρχει  ιατρός. Η επί θητεία αγροτική Ιατρός κα. Μαργαρίτη που τοποθετήθηκε πρόσφατα (24/1/2013) μετακινήθηκε στο Γ.Ν.Λαμίας.
Τα υπόλοιπα Π.Ι είναι  καλυμμένα, πλην της Μελιταίας που έχει κενό και της Ομβριακής που επίσης έχει κενό.
Σύνολο  κενών θέσεων Ειδικευμένων και Αγροτικών Ιατρών στο Δήμο Δομοκού (19) δέκα εννιά.
Επίσης την 28/1/2013 μετακινήθηκε ασθενοφόρο όχημα για κάλυψη αναγκών ευθύνης του Κ.Υ Μακρακώμης. Το Κέντρο Υγείας Δομοκού έχει στη διάθεσή του (2) δυο ασθενοφόρα εκ των οποίων το ένα (1) παλαιό – ακατάλληλο για μεταφορά ασθενών – το οποίο επισκευάστηκε από το Δήμο Δομοκού και χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Σημείωση Πρακτικών: Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και αφού αντάλλαξε απόψεις ΟΜΟΦΩΝΑ
Α  Π Ο  Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα  το οποίο ορίζει να λάβει ευρεία δημοσιότητα στην Έδρα και στις Τοπικές  Κοινότητες του Δήμου,καθώς επίσης να κοινοποιηθεί στα Μέσα Μαζικής  Ενημέρωσης.
Ψ ή φ ι  σ μ α
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι  με αυτές τις εξελίξεις.
Να σταματήσουν οι αυθαίρετες μετακινήσεις προς το Νοσοκομείο Λαμίας.
Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού, ιατρικού και  νοσηλευτικού προκειμένου να καλυφθούν  όλα τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία.
Να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις  της Πολιτείας στην πρωτοβάθμια  φροντίδα της υγείας
και στον τομέα της πρόληψης.
Όχι στην υγεία εμπόρευμα και  στον ασθενή πελάτη.
Αποκλειστικά Δημόσια, Καθολικά Δωρεάν ,Υγεία για Όλους.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου Λαμίας, για τις εφημερίες των Ιατρών των Κέντρων Υγείας στο Νοσοκομείο Λαμίας, γιατί αυτό σημαίνει κλείσιμο των Κέντρων Υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση την 1/2/2013  θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα κλιμακωθούν.

 • Απαιτούμε την άμεση απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Απαιτούμε άμεσα την έκδοση απόφασης της Π.Ε.Δ Φθιώτιδας.
 • Απαιτούμε άμεσα έκδοση απόφασης του κου. Αντιπεριφερειάρχη.
 • Να γίνει άμεση ενημέρωση των βουλευτών και ταυτόχρονα επερώτηση στη Βουλή.
 • Να γίνει άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 4/10/2013

Ο Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΣΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Δημήτριος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΤΣΑ
ΖΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΓΓΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Δομοκός 29 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος Δομοκού
ΣΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Share on Google Plus

About Δομοκός Φθιώτιδος

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
  Blogger Comment
  Facebook Comment